Koppeling met catalogus Openbare Bibliotheek

Schoolmediatheken kunnen met Aura Online of Aura Junior nu nog meer service verlenen aan leerlingen. U kunt de leerlingen laten zoeken in de eigen Aura mediatheekcollectie en tegelijk in de catalogus van de lokale bibliotheek of bibliotheek.nl en in de collectie e-books van Online bibliotheek.

Deze koppeling bieden wij uw school kosteloos aan. U hoeft alleen aan ons door te geven met welke bibliotheekcatalogus u een koppeling wenst, en wij regelen dit dan voor u. Wanneer de leerlingen lid zijn van de bibliotheek, kunnen zij vanuit het zoekresultaat in Aura doorschakelen naar de reserveringspagina van de bibliotheek en het boek reserveren of het e-book downloaden.

Zoeken in de catalogus van de bibliotheek is ook mogelijk met de Aura Library app.

Neem contact op voor meer informatie over deze fraaie service.